Česko našlo spôsob, ako umožniť pacientom modernú liečbu!

V Čechách začne od 1. januára 2022 platiť novela zákona č. 48/1997 Sb. o verejnom zdravotnom poistení. Pre pacientov so zriedkavými ochoreniami prináša úplne nový vstup liekov na zriedkavé ochorenia (tvz. orphanov) do úhrady zo zdravotného poistenia. Po prvýkrát budú môcť byť pacientske organizácie a odborné spoločnosti súčasťou posudzovania žiadostí o úhradu na českom Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (SÚKL).

Ide o najväčšiu novelu za posledných 13 rokov

 • Zmeny pripravila pracovná skupina pre revíziu systému cien a úhrad liečiv (MZ, SÚKL, ČLS JEP, VZP, SZP, AIFP, ČAFF, AVKV, ČLK, ČLnK, Pacientská rada, Koalice pro zdraví).
 • Ide o maximálne konsenzuálny materiál.
 • Práca na nej trvala 2 roky.

Čo prináša nová legislatíva?

 • Zásadne väčšiu dostupnosť najmodernejších liekov a liekov pre pacientov so zriedkavými ochoreniami.
 • Pacienti sa dostanú k väčšiemu množstvu účinných inovatívnych liekov štandardnou cestou, o ktoré by dnes museli žiadať cez § 16.
 • Výrobcu bude motivovať k podávaniu žiadostí o štandardné úhrady, a nie cez § 16.
 • Do rozhodovania o úhrade liekov na zriedkavé ochorenia po prvýkrát vstupujú aj pacienti a odborné spoločnosti.
 • Pri rozhodovaní o vstupe nových liečiv do systému v. z. p. sú zohľadňované mäkké kritéria a vplyv na kvalitu života (najmä orphany, moderná terapia…)
 • Zrýchľuje sa administratívny proces v SÚKL.
 • Zaistí udržateľné financovanie.
 • Legislatíva je prispôsobená novým technológiám.

Štyri cesty vstupu inovácií do systému

1. Nákladovo efektívne inovácie – vstup do trvalej úhrady

2. Vysoko inovatívne liečivé prípravky (VILP)

 • Liečivý prípravok nie je nákladovo efektívny (príp. nemá dáta valídne preukazujúce nákladovú efektivitu)
 • Panuje však predpoklad, že po určitej dobe nákladovo efektívny bude, príp. získa dáta z klinickej praxe na preukázanie efektivity, a bude môcť získať úhradu.

3. Lieky na zriedkavé ochorenia (orphan drugs) 

 • U týchto liekov nie je predpoklad nákladovej efektivity.
 • Tvrdé kritéria (nákladová efektivita) musí ustúpiť mäkkým kritériám – tie sú do určitej miery hodnotené subjektívne, preto musí rozhodnúť kolektívny orgán.
 • Historicky prvé zapojenie pacientov a odborných spoločností do rozhodovacieho procesu o stanovení úhrady pre liek.

4. § 16 

 • Táto mimoriadna cesta je zachovaná, avšak proces bude pre pacienta oveľa transparentnejší a jednotný naprieč poisťovňami.

Ako to v Čechách fungovalo doteraz?

 • Inovatívne liečivá vstupovali do systému v. z. p. pomaly, najmä vplyvom administratívne náročného procesu.
 • Najväčší medziročný nárast úhrad je u centrovej starostlivosti
 • Masívny nárast nákladov a počtu žiadostí o úhradu na § 16
 • § 16 nahrádza ťažkopádny štandardný mechanizmus úhrad cez SÚKL (1/3 liečiv hradených na § 16 neprešla alebo ani nepožiadala o stanovenie úhrady na SÚKL)
 • Postup podľa § 16 je pre pacientov dnes nepredvídateľný, nekonzistentný medzi zdravotnými poisťovňami, i medzi jednotlivými prípadmi tej istej poisťovne.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR, zhrnutie novely č. 48

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Novela_48_shrnut%C3%AD.pdf

Zbierka zákonov ČR – celé znenie zákona

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška