11. CF Slovenská konferencia v Smokovci

Svetové kapacity v oblasti cystickej fibrózy sa stretli v Novom Smokovci. Svetoví odborníci, lekári, pacienti a členovia rodín s cystickou fibrózou nielen zo Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, ale aj vyspelej západnej Európy zdieľali svoje skúsenosti a možnosti v liečbe cystickej fibrózy.  Pri príležitosti dvadsiateho výročia slovenských konferencií cystickej fibrózy na Slovensku, sa v rámci programu PARTNERSTVO BEZ HRANÍC, pod záštitou ministerky zdravotníctva Doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD uskutočnila už 11. konferencia cystickej fibrózy na Slovensku.  Vzhľadom ...

Čítať ďalej >>

8. SLOVENSKÁ KONFERENCIA O ZRIEDKAVÝCH CHOROBÁCH

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb sa aktívne zúčastnila 8. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách, ktorá sa uskutočnila 14.–15. novembra v Bratislave. Konferencia sa po slávnostnom otvorení venovala štatistike zriedkavých chorôb, diagnostike a liečbe dedičných metabolických porúch, transtyretínovej amyloidnej polyneuropatii či molekulovej a klinickej diagnostike zriedkavých chorôb a možnostiam zdravotnej starostlivosti. 15. novembra program konferencie pokračoval s problematikou dysmorfológie a syndromalogickej diagnostiky, geneticky podmienených ochorení kostí a svalov, experimentálnej liečby zriedkavých onkologických chorôb. V sekcii o liekovej politike ...

Čítať ďalej >>

Stanovisko k návrhu na zaradenie lieku Orkambi do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny liekov 

Pracovná skupina pre modernú liečbu CF začiatkom novembra pripravila Stanovisko k návrhu na zaradenie lieku Orkambi do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku. V mene pacientov, ich rodín a zdravotných pracovníkov, sa pod toto stanovisko podpísali Klub Cystickej Fibrózy, Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy a Priatelia slaných detí. Stanovisko si môžete prečítať tu:

Čítať ďalej >>

RARE 2030 a stretnutie národných aliancií pre zriedkavé choroby v Bruseli

Začiatkom novembra sa v Bruseli stretli zástupcovia národných aliancií zriedkavých chorôb z Európy, aby sa oboznámili s aktuálnymi výzvami v tejto oblasti.  Hlavným cieľom bolo predstaviť a diskutovať koordináciu aktivít v oblasti zriedkavých chorôb v súvislosti s aktuálnym programom v oblasti zdravia. Prvý deň sme diskutovali a plánovali aktivity v oblasti zriedkavých chorôb v Európe v súvislosti s novým vedením od Európskeho parlamentu. V rámci diskusií sme riešili Horizon scanning na roky 2030/2040 ...

Čítať ďalej >>

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška