MZ SR podniká kroky k zlepšeniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov

Ministerstvo zdravotníctva kontinuálne vyvíja kroky k zlepšeniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov. Aj tá však musí mať svoje pravidlá. Tie majú byť nanovo zadefinované v zákone 363/2011, ktorý upravuje rozsah a podmienky úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Dostupnosť liečby

„Dostupnosť modernej liečby pre pacientov je úloha ministerstva ako regulátora trhu s liekmi. No kľúčová je v tejto oblasti spolupráca,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na stretnutí so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Asociácie zdravotných poisťovní SR, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, Asociácie pre generické a biosimilárne lieky a Združením chemického a farmaceutického priemyslu. Cieľom stretnutia bolo predstaviť partnerom kroky Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti liekovej politiky na najbližšie obdobie.

Cieľ novelizovaného zákona 363/2011

Novelizovaný zákon 363/2011 by mal byť predstavený Vláde SR v prvom kvartáli 2022 a jeho cieľom je  podpora transparentného a najmä predvídateľného prostredia pre všetky zainteresované strany vrátane Ministerstva zdravotníctva SR. Finalizácii zákona zo strany rezortu bude preto predchádzať intenzívna komunikácia s kľúčovými partnermi vrátane pacientov, ktorí sú z pohľadu dopadu zákona kľúčoví.

„Konštruktívna komunikácia s hlavnými partnermi v oblasti liekovej politiky  je pri príprave tak významného zákona nesmierne dôležitá. Veríme, že tento zákon na najbližšie roky nastaví jasné, transparentné pravidlá a oblasť liekovej politiky na Slovensku bude predvídateľnejšia ako doteraz. Na to však potrebujeme postaviť tento zákon na pevných základoch. Tie okrem systematického a transparentného dialógu zahrňujú aj kvalitné dáta, adekvátne zdroje a jasnú víziu do budúcna,“ zhrnul štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Róbert Babeľa.

Spoločné vyhlásenie o porozumení a spolupráci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s partnermi v oblasti liekovej politiky potvrdzuje svoj záujem na uskutočňovaní spoločných krokov v reforme liekovej politiky v čo najskoršom čase.  Spolupráca v oblasti liekovej politiky je z nášho spoločného pohľadu postavená na niekoľkých základných princípoch.

  • Prvým je jasná vízia, ktorá vytvára transparentné a predvídateľné prostredie.
  • Druhým sú kvalitné dáta, ktoré tvoria základ akéhokoľvek korektného rozhodovania v zdravotníctve.
  • Tretím sú adekvátne zdroje, ktoré zabezpečia dostupnosť liečby pre pacientov.
  • Štvrtým princípom je systematický a transparentný dialóg, ktorý jediný môže prispieť k lepšiemu porozumeniu, ale aj kvalitnejším riešeniam a výsledkom pre pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a všetci signatári vyjadrujeme jasný záujem o upokojenie situácie v oblasti dostupnosti liekov pre našich pacientov. Sme presvedčení, že vďaka vzájomnému porozumeniu a spolupráci aj s ostatnými partnermi v tejto oblasti budeme vedieť čoskoro priniesť efektívne riešenia.

V Bratislave, 21.10.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Asociácia zdravotných poisťovní SR

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

 

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška