Genetika

Projekt EuroGentest – Informácie pre pacientov a ich rodiny

    

Projekt EuroGentest je zameraný na zvýšenie kvality života ľudí s genetickými chorobami s cieľom zabezpečiť ich prístup k najnovším informáciám v tejto oblasti.
Je prácou, pri ktorej sa spojili výskumníci , lekári, pacienti a pacientske organizácie a ďalší odborníci, aby vytvorili a poskytli info v týchto jazykoch:

Arabský, Bengálsky, Bulharský, Chorvátsky, Český, Dánsky, Holandský, Anglický, Estónsky, Farsi, Fínsky, Flámsky, Francúzsky, Nemecký, Grécky, Hindi, Maďarský, Islandský, Taliansky, Poľský, Portugalský, Rumunský, Ruský, Španielsky, Slovenský, Slovinský, Švédsky, Turecký, Ukrajinský.

Genetick Alliance UK vyvinula 15 informačných brožúr pre pacientov a rodiny, ktoré posudzujú všetky aspekty genetiky a genetického testovania v rôznych jazykoch. Aj v slovenskom jazyku.

Genetické testovanie

1. Genetické testovanie
2. Amniocentéza
3. Odber a vyšetrenie choriových klkov
4. Testovanie na prenášačstvo
5. Čo je presymptomatické (prediktívne) testovanie?
6. Presymptomatické (prediktívne) testovanie na rakovinu

Typy dedičnosti

7. Autozómovo dominantná dedičnosť
8. Autozómovo recesívna dedičnosť
9. Dedičnosť viazaná na X chromozóm
10. Chromozómové zmeny
11. Chromozómové translokácie

Všeobecné informácie

12. Genetické vyšetrenie – indikácie, význam (informácie, ktoré je dobré vedieť ešte pred genetickým vyšetrením)
13. Čo sa deje v genetickom laboratóriu?
14. Genetický slovník
15. Často kladené otázky o genetickom vyšetrení

ďalšie informácie na www.geneticalliance.org.uk

zdroje:  http://www.geneticalliance.org.uk/multilingual/slovak.htm

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška