Genetické ambulancie

Genetické ambulancie

…ďalšie informácie vo vašej najbližšej genetickej ambulancii:

BRATISLAVA
Centrum lekárskej genetiky FNsP, Nemocnica Staré mesto
Adresa: Americké nám. 3
813 69  Bratislava
Tel: 02 5296 8855,   02 5293 1483
Email: genetika@faneba.sk

Oddelenie klinickej genetiky FNsP, pracovisko Kramáre
Adresa:  Limbová 5
833 05  Bratislava
Tel: 02 5954 2805, 2913, 2809, 2318, 2697, 5141
Email: genetika@kramare.fnspba.sk
eleonora.cmelova@kramare.fnspba.sk
darina.durovcikova@szu.sk

Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav
Adresa: Klenová 1
833 10  Bratislava
Tel: 02 59378485
Email: denisa.ilencikova@nou.sk

Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. (OÚSA)                                                                                                        Adresa: Heydukova 10
812 50  Bratislava                                                                                                    Tel:  02 / 3224 8 574,576, 575
E-mail:  regina.behulova@ousa.sk

Oddelenie klinickej genetiky, Novapharm s.r.o.,  Železničná
nemocnica a poliklinika
Adresa: Šancová 110
832 99 Bratislava
Tel:  02 2029 2444, 2447, 5284, 7738
Email:
genetika@novapharm.sk
cytogenetika@novapharm.sk
ondrejcak.michal@novapharm.sk
melisova.katarina@novapharm.sk

BANSKÁ BYSTRICA 
Oddelenie lekárskej genetiky  FNsP F.D. Roosevelta
Adresa: Nám. L. Svobodu 1
975 17  Banská Bystrica
Tel: 048 441 3378, 3380
Email: dkantarska@nspbb.sk

HUMENNÉ 
GEN-IM s.r.o
Adresa: Poliklinika, Ul. 1.mája 21
066 01  Humenné
Tel: 057 7706572
Email:  miroslav.vasil@alphamedical.sk   mvasil@stonline.sk

KOŠICE 
Oddelenie lekárskej genetiky, FN L. Pasteura
Adresa: Tr. SNP 1
041 90  Košice
Tel: 055 640 3233, 3230, 2140
Email: genetikaodd.snp@fnlp.sk

Genetická ambulancia Detskej fakultnej nemocnice,
I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Adresa: Tr. SNP 1
040 66  Košice
Tel: 055 640 2530, 2393, 4129
Email: barbjane1@yahoo.com
jana.behunova@upjs.sk

LUČENEC 
Ambulancia lekárskej genetiky
Adresa: Ul. Dukelských hrdinov 2
984 01  Lučenec
Tel: 0902 152665
Email: kvamagen@stonline.sk

MARTIN
Oddelenie lekárskej genetiky, Martinská fakultná
nemocnica
Adresa: Kollárova 2
036 59 Martin
Tel: 043 4203 887
Email: krsiakova@mfn.sk

Martinská genetická ambulancia, M-Genetik, s.r.o.
Adresa: Mudroňova 7
036 01  Martin
Tel: 043 4222 778
Email:  mgenetik@zoznam.sk

NITRA 
GENET,s.r.o.
Adresa: Špitálska 6,
949 01  Nitra
Tel: 037 6545 668
Email: barosjana@hotmail.com

PREŠOV  
Alpha medical a.s., Genetická ambulancia
Adresa: Hollého 14
080 01  Prešov
Tel: 051 7011 417, 232
Email: presov@alphamedical.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Oddelenie lekárskej genetiky NsP a.s.
Adresa: Jánskeho 1
052 01  Spišská Nová Ves
Tel: 053 4199 246, 247
Email: geneticka.ambulancia@nspsnv.sk

TRENČÍN 
Oddelenie lekárskej genetiky FN
Adresa: Legionárska 28
911 71  Trenčín
Tel: 032 6566 796
Email: valachova@fntn.sk

ŽILINA 
Oddelenie lekárskej genetiky NsP
Adresa: Spanyola 43
01207  Žilina
Tel: 041 5110 245, 698
Email: cisgen@nspza.sk

Ďalšie diagnostické centrá:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám.L.Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

tel.-ústredňa:   +421 48 4726511
e-mail: dfn@dfnbb.sk

kontakty na jednotlivé ambulancie na internete

ambulancie: Metabolická, endokrinologická, pneumologická, gastroenterologická, nefrologická, neurologická, imunoalergologická,  očná, kardiologická, reumatologická, gynekologická, urologická, stomatologická, ORL, onkologická, hematologická, chirurgická, plastická chirurgia, ortopedická, kožná, foniatrická, logopedická, psychologická, psychiatrická, fyziatricko-rehabilitačná, sonografická, RTG, Skríningové centrum novorodencov SR

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška