Pracoviská pre zriedkavé choroby

V roku 2017 mali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, venujúci sa zriedkavým chorobám na Slovensku možnosť reagovať na prvú výzvu MZ SR a zapojiť sa do Zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby. Kritériám vyhovelo 59 pracovísk pre zriedkavé choroby. Spolu 17 pracovísk splnilo náročnejšie kritéria hodnotenia a zaradilo sa medzi expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby národného významu. Ďalším krokom v rozvoji expertíznych pracovísk bude snaha zapojiť ich do Európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby po vyhlásení Európskej výzvy, pravdepodobne v priebehu roka 2019.

V tomto zozname nenájdete všetky pracoviská a všetkých odborníkov venujúcich sa zriedkavým chorobám na Slovensku. Taktiež nebudete môcť identifikovať pracoviská pre každú zo zriedkavých chorôb podľa názvu choroby, nakoľko mnohé z pracovísk sa venujú skupinám chorôb. Zoznam však má uľahčiť  a najmä urýchliť cestu pacienta k  odborníkovi a tým optimalizovať diagnostický a terapeutický proces, pričom prvý z nich nie zriedka trvá i niekoľko mesiacov, či rokov. Zoznam pracovísk pre zriedkavé choroby nie je definitívny a v budúcnosti sa bude dopĺňať o ďalšie pracoviská. Veríme, že vo finále sa nám podarí skompletizovať všetky pracoviská zaoberajúce sa zriedkavými chorobami, ako aj spektrum zriedkavých chorôb, s ktorými máme na Slovensku skúsenosti.

Národný ústav reumatických chorôb
Reumatologická ambulancia
-
MUDr. Vanda Mlynáriková, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika neurológie
-
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU, Centrum pre cystickú fibrózu detí
-
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MB
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH
-
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Klinika detskej oftalmológie
-
MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Detská fakultná nemocnica Košice a LF UPJŠ
Reumatologická ambulancia
-
Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akademika L. Dérera
I. Interná klinika SZU a UNB
-
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD, MPH
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Interná klinika - Gastroenterologická,Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky
-
MUDr. Michal Demeter, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s., Centrum pre vrodené chyby srdca v dospelosti
-
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LF UK Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie
-
prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinské bioptické centrum s.r.o.
Ústav patologickej anatómie Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorových chorôb
-
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinské bioptické centrum s.r.o.
Ústav patologickej anatómie Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatického tkaniva
-
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Interná klinika - Gastroenterologická Centrum pre diagnostiku a liečbu rezistentných peptických vredov a neuroendokrinných nádorov tráviaceho traktu
-
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Onkologické oddelenie
-
Doc. MUDr. Peter Beržinec,CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Onkologický ústav Sv. Alžbety, s. r. o.
Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA, Oddelenie lekárskej genetiky
-
RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný onkologický ústav Bratislava
II. Onkologická klinika LF UK
-
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD,Prof. MUDr. Michal Mego, PhD,MUDr.Tomáš Šálek, MUDr. Jozef Dolinský
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika detí a dorastu Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku
-
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Neurologická klinika Centrum pre extrapyramídové ochorenia
-
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Ambulancia a centrum pre extrapyramídové ochorenia
-
MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika neurológie
-
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika neurológie
-
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Ambulancia pre demyelinizačné choroby
-
Doc. MUDr. Jamila Szilasiová, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera
II. Neurologická klinika LF UK a UNB
-
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akademika L. Dérera
II. Neurologická klinika LF UK a UNB, Centrum pre extrapyramídové ochorenia
-
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov
Neurologická klinika SZU a UNB, Centrum pre neuromuskulárne ochorenia
-
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akademika L. Dérera
I. Interná klinika SZU a UNB
-
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD, MPH
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH,Centrum dedičných metabolických porúch
-
MUDr. Anna Hlavatá PhD, MPH
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Detská fakultná nemocnica Košice
Dedičné poruchy metabolizmu
-
MUDr. Jana Šaligová
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika hematológie a transfúziológie
-
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB Národné hemofilické centrum FNsP sv.Cyrila a Metoda
-
Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera, Interná klinika SZU a UNB
-
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD, MPH
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH
-
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Hematologické oddelenie
-
MUDr. Alexander Wild
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Regionálne hemofilické centrum – Hematologické oddelenie
-
MUDr. Alexander Wild
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré mesto
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - bulózna ambulancia
-
prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Neurologická klinika Centrum pre zriedkavé degeneratívne a autoimunitné neuromuskulárne ochorenia
-
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika detí a dorastuCentrum pre vrodené poruchy imunity
-
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika detí a dorastu, detská endokrinologická ambulancia, detská klinika
-
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika detí a dorastu Centrum pre periodické horúčky
-
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika detí a dorastu Centrum pre hereditárny angioedém
-
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a NÚDCH - reumatologická jednotka
-
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a NÚDCH - reumatologická jednotka
-
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu
-
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LFUK a NÚDCH
-
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová,CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava, Endokrinologická ambulancia detskej kliniky
-
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Ambulancia detskej endokrinológie, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
-
Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 2
-
MUDr. Eva Danková
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 3
-
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika detí a dorastu
-
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Klinika pneumológie a ftizeológie Centrum pre diagnostiku a liečbu difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb
-
Doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNB Špecializovaný úsek zameraný na diagnostiku a liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy
-
Doc. MUDr. Marta Hájková CSc., MPH
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Oddelenie funkčnej diagnostiky Ambulancia pneumológie a ftizeológie IV
-
MUDr. Bohumil Matula
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu
-
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s. - Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia
-
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Centrum pre cystickú fibrózu dospelých

-
Doc. MUDr. Marta Hájková CSc, MPH
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Centrum cystickej fibrózy pre dospelých
-
MUDr. Eva Bérešová
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Detská fakultná nemocnica Košice
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
-
MUDr. Anna Feketeová
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré mesto a LF UK
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a ÚNB, Oddelenie molekulárnej a biochemickej genetiky
-
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Národný ústav detských chorôb
Špecializované pracovisko genetickej diagnostiky
-
MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Gabriela Hrčková, RNDr. Katarína Skalická, PhD., MPH
Pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Skríningové centrum novorodencov SR
-
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby
Viac Informácií

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška