Pompeho chorobu môže diagnostikovať aj pneumológ 

V diagnostickom tíme Pompeho choroby pribudla ďalšia medicínska odbornosť. Výsledky talianskej štúdie ukázali, že v skupine pacientov s neskorým nástupom môže byť kľúčový prejav respiračných komplikácií až zlyhania. Diagnostika tohto metabolického ochorenia sa tak rozšírila o ďalšiu odbornosť – pneumológov. Pacienti sa môžu skrývať práve na jednotkách intenzívnej starostlivosti v dôsledku akútneho respiračného zlyhávania.

Čo je to Pompeho choroba?

Pompeho choroba (E74.0, ORPHA: 420429) je zriedkavé autozomálne recesívne ochorenie spôsobené nedostatkom alfa-glukozidázy (GAA). Výsledkom je akumulácia glykogénu vo viacerých tkanivách, prednostne v kostrovom svale (1). V závislosti od veku nástupu sa opísali dve rôzne klinické formy: infantilné a s neskorým nástupom (2). Pompeho choroba s oneskoreným nástupom (LOPD-ORPHA:420429) je pomaly progredujúca, progresívna myopatia spojená so zvyškovou enzýmovou aktivitou. Prejavuje sa buď juvenilným alebo dospelým nástupom. Vykazuje rôzne klinické fenotypy (3, 4)

Včasné klinické prejavy LOPD sú zvyčajne progresívna svalová slabosť a/alebo respiračné zlyhanie (5). Avšak pri LOPD dochádza k respiračným problémom ako k prvým z príznakov ochorenia, čím sa výrazne odlišuje od iných nervovo-svalových ochorení. Pacienti majú poruchy dýchania, napriek tomu, že sú ešte v ambulantnej fáze (6). Približne jedna tretina dospelých pacientov postihnutých. Pompeho chorobou má skorý respiračný fenotyp s klinickým obrazom, ktorý zahŕňa dušnosť a/alebo zlyhanie dýchania, dýchanie s poruchami spánku (SDB) a recidivujúce pľúcne infekcie (6).

Akútne respiračné zlyhanie si vyžaduje mechanickú ventiláciu na špecializovaných pracoviskách, najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti. LOPD s prevládajúcou respiračnou poruchou je však náročné identifikovať, nakoľko počas epizódy akútneho respiračního zlyhania nemožno vykonať diagnostickú elektromyografickú štúdiu (8). Pre LOPD sa schválila enzýmová substitučná liečba (ERT) s alglukozidázou alfa, pretože môže stabilizovať funkciu pľúc a zlepšiť schopnosť samostatnej chôdze (9). Okrem toho môže ERT výrazne znížiť svalový lyzozomálny glykogén (10) a tiež úmrtnosť v porovnaní s neliečenými pacientmi (11). Preto sú včasná diagnostika a stanovenie ERT spojené s maximálnym klinickým prínosom (12).

Nedávno sa ako skríningová metóda navrhlo jednoduché meranie aktivity GAA v suchej kvapke krvi (DBS) (13). Práve pneumológovia by mohli hrať kľúčovú úlohu v diagnostike LOPD použitím techniky suchej kvapky krvi.

Populácia

U pacientov s podozrením na Pompeho chorobu s oneskoreným nástupom vykonali podľa vopred definované ho klinického algoritmu metódou suchej kvapky krvi multicentrický prieskum. Od februára 2015 do decembra 2017 sa na 19 talianskych pneumologických jednotkách prijalo 140 pacientov (57 ± 16 rokov, 80 mužov). Pacienti s aktivitou GAA < 2,6 µmol/L/h sa považovali za pozitívnych. Druhý DBS test sa uskutočnil u pacientov s pozitívnym výsledkom prvého testu. Pacienti, ktorí boli pozitívni pri opätovnom teste, podstúpili biopsiu kostrového svalstva na stanovenie enzymatickej aktivity GAA.

Výsledok Spolu 75 prijatých osôb malo ambulantný priebeh ochorenia. Až 65 pacientov sa prijalo kvôli epizóde akútneho respiračného zlyhania. Dvaja pacienti vykazovali pozitívne výsledky v prvom aj druhom DBS teste (1,4 % prevalencia). Diagnóza LOPD sa potvrdila aj histologicky. Pacienti vykazovali nedostatočnú svalovú aktivitu GAA (3,6 a 9,1 pmol/ min/mg). Ďalších päť pacientov bolo pozitívnych v prvom teste DBS, ale pri opätovnom teste sa výsledky nepotvrdili. Oba pozitívne prípady sa diagnostikovali po hospitalizácii na akútne zlyhanie dýchania s potrebou neinvazívnej ventilácie. Väčšina z prijatých pacientov mala znížený maximálny respiračný tlak (MIP 50 ± 27 % a MEP 55 ± 27 %), reštriktívny model (FEV1/FVC 81,3 ± 13,6 % P – úsilná vitálna kapacita pľúc ako percento predikovaných hodnôt) a hypoxémiu (PaO2 70,9 ± 14,5 mmHg). Respiračné symptómy boli prítomné u všetkých pacientov. Iba 48,6 % z nich vykazovalo svalovú slabosť v oblasti panvy a pletenca hornej končatiny (35,7 %).

Závery

Test aktivity GAA zo suchej kvapky môže byť účinným skríningovým nástrojom medzi pneumológmi, najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Jednoduchý klinický algoritmus môže pomôcť pri výbere pacientov, u ktorých je potrebné vykonať test suchej kvapky krvi. Viac o tejto metóde si môžete prečítať v príspevku: Confalonieri M, et al. On Behalf of AIPO Pneumoloped Group Is Early Detection of Late-onset Pompe Disease a Pneumologist’s Affair? A Lesson from an Italian Screening Study, Orphanet J Rare Dis. 2019; 14: 62.

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave

Článok z Lekárnických listov v PDF formáte nájdete tu: Lekárnické listy 04-2019

 

 

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška