Európsky okrúhly stôl na tému zriedkavé choroby

EURÓPSKY OKRÚHLY STÔL na tému zriedkavé choroby

Napriek signifikantnému medicínskemu pokroku a zmenám v legislatíve prináša oblasť zriedkavých chorôb množstvo výziev. Jednou z najväčších je dostupnosť liečby a fragmentovaná sociálna starostlivosť. Európske referenčné siete sa venujú najmä prvej – diagnostike a liečbe. Práve o nich sa diskutovalo dňa 17. 10. 2018 na Európskom okrúhlom stole.

Európske referenčné siete sú ďalším z nástrojov na zvyšovanie kvality života pacientov so zriedkavými chorobami. Jeden z piatich ľudí vynechal v uplynulom roku z práce viac ako 3 mesiace, resp. porovnateľný počet pacientov prestal z dôvodu choroby svojho blízkeho pracovať. Európske referenčné siete majú skrátiť dĺžku diagnostiky, skvalitniť koordináciu liečby, umožniť konzultácie s väčším
množstvom relevantných odborníkov a zvý šiť povedomie o zriedkavých cho robách. Majú napomôcť k lepšej diseminácii správnej praxe a umožniť kvalitnejšiu diagnostiku. Obmedzením sú spoľahlivé dáta, na druhej strane spoľahlivé dáta o incidencii a prevalencii sú kľúčom k národným auditom a registrom.

Čítajte viac:

thumbnail of ZCH_11-2018 

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška