NOVÁ PRELOMOVÁ GÉNOVÁ TERAPIA NA LIEČBU DOSPELÝCH PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM

(zdroj fofo: myelomacrowd.com)

25. mája 2022 udelila Európska lieková agentúra podmienečné povolenie na uvedenie na trh v Európskej únii pre Carvykti (ciltakabtagén autoleucel). Ide o inovatívnu génovú liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí podstúpili najmenej tri predchádzajúce liečby. Carvykti je určený pacientom, u ktorých sa rakovina znovu objavila alebo sa od poslednej terapie zhoršila.

Čo je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm je zriedkavý rakovinový nádor plazmatických buniek typu bielych krviniek, ktoré sa nachádzajú v kostnej dreni a sú zodpovedné za produkciu protilátok. Postihnuté plazmatické bunky podliehajú nekontrolovanej proliferácii, ktorej výsledkom je vznik abnormálnych, nezrelých, plazmatických buniek. Akumulácia abnormálnych plazmatických buniek v kostnej dreni môže oslabiť kosti, čo vedie k zlomeninám a bolesti. Okrem toho môžu tieto bunky uvoľňovať nadmerné množstvo proteínu imunoglobulínu, ktorý môže preťažiť obličky a spôsobiť ich poškodenie. Navyše, preplnenie kostnej drene rakovinovými bunkami môže narušiť produkciu normálnych krviniek, čo vedie k anémii, únave a zvýšenej náchylnosti na infekcie. Nie je jasné, čo sa podieľa na vzniku mnohopočetného myelómu. Diagnóza zvyčajne zahŕňa krvné testy, biopsiu kostnej drene, zobrazovacie štúdie a ďalšie špecializované testy. Podľa odhadov z roku 2020 sa predpokladá, že celosvetovo trpí približne 176 404 ľudí mnoho[1]početným myelómom.

Obrovským problémom pri liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom je vysoká miera relapsu po určitom období remisie. Terapeutické možnosti pre pacientov, ktorí už dostali tri hlavné skupiny liečiv (imunomodulačné látky, inhibítory proteazómu amonoklonálne protilátky), boli doposiaľ obmedzené. Práve nový liek Carvykti môže pomôcť pacientom, ktorým sa ochorenie vrátilo, ako aj tým, ktorí na ostatné lieky nereagujú.

Čo je Carvykti, ako liek funguje?

Ciltakabtagén autoleucel, účinná látka Carvykti, je modifikovaný genetický produkt na báze autológnych buniek obsahujúcich T-bunky pacienta, ktoré boli v laboratóriu modifikované tak, aby vytvárali chimérický antigénový receptor (CAR). CAR je proteín, ktorý má schopnosť naviazať sa na antigén dozrievania B-buniek (BCMA). BCMA je primárne exprimovaný na povrchu línií B-buniek malígneho mnohopočetného myelómu. Sekundárne je exprimovaný na plazmatických bunkách aB-bunkách v neskoršom štádiu ochorenia. CAR nachádzajúci sa na povrchu T-buniek obsahuje dve jednodoménové protilátky s vysokou afinitou k ľudskému BCMA. Okrem toho je vybavený kostimulačnou doménou 4-1BB, ktorá podporuje aktiváciu a expanziu T-buniek a signalizačnou cytoplazmatickou doménou CD3-zeta (CD3ζ). Po naviazaní sa na bunky exprimujúce BCMA, stimuluje CAR aktiváciu a expanziu T-buniek, ktoré špecificky zacielia a zneškodnia rakovinové bunky.

Celý článok si môžete prečítať tu: Lekárnické listy_11_2023

Tento príspevok do Lekárnických listov vznikol v rámci predmetu Farmakológia zriedkavých chorôb na FaF UK v LS 2022/2023.
Projekt je podporený grantom KEGA  089UK-4/2021.

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška