PACIENTOM SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI MÁ POMÔCŤ NOVÝ PROGRAM

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v SR na obdobie rokov 2015 – 2020. Program má deväť priorít a vychádza z nevyhnutnosti riešiť problematiku komplexne.

V európskom kontexte nadviazať na medzinárodnú spoluprácu najmä v zlepšení diagnostiky, liečby a manažmentu pacientov prostredníctvom národných špecializovaných expertíznych pracovísk u nás a ich prepojenia s európskou referenčnou sieťou. Na program by malo ísť zo štátneho rozpočtu počas prvých dvoch rokov 250 000 eur.

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška