PRADER-WILLIHO SYNDRÓM

Príčiny vzniku

Vznik ochorenia majú za následok genetické poruchy 15. chromozómu, a to delécia (chýbanie časti chromozómu), mutácia alebo sú zdedené oba 15. chromozómy od matky – uniparentálna disomia. Správne má byť zdedený jeden pár od otca a jeden od matky, pretože dané gény sú funkčné iba na 15. chromozóme otca, matkine sú neaktívne. Postihnutá oblasť 15q11- q13 obsahuje viacero poškodených génov (najmä gény pre reguláciu hladu). Ochorenie môže vzniknúť tiež spontánne – de novo, nie je zdedené, alebo sa vzácnejšie prenesie od nepostihnutých rodičov, kedy riziko pre potomkov môže byť až 50 %.

Syndróm bol prvýkrát popísaný v roku 1956 švajčiarskymi lekármi – profesorom A. Praderom, A. Labhartom a H. Willim. Postihuje obidve pohlavia a všetky rasy v pomere 1 : 15 000 – 25 000 narodených detí.

Klinické príznaky

Klinické príznaky syndrómu sú v jednotlivých prípadoch rôzne a vekom sa menia. V novorodeneckom období je výrazná hypotónia svalov (znížený svalový tonus), problémy s dýchaním, slabé sanie a prehĺtanie a dieťa neprospieva. Prítomné sú už popísané črty tváre, malé ruky a nohy a hypogonadismus (nedostatočný vývoj pohlavných orgánov, malý penis, nezostúpené semenníky).

Medzi 2. – 3. rokom života nastupuje charakteristické prejedanie sa a výrazný nárast hmotnosti až obezita. Prítomné je aj zaostávanie v raste a oneskorený psychomotorický vývoj, porucha artikulácie s poruchou vývoja reči.
Predškolský vek sprevádza neutíšiteľný hlad, nadmerný až excesívny príjem stravy, poruchy správania – záchvaty zlosti, zúrivosti, zmeny nálady, spavosť, únava z nedostatku energie. Počas spánku sa prejaví porucha dýchania – apnoe (krátkodobé zastavenie dýchania). Deti zaostávajú vo vývoji o 1 – 2 roky.
V školskom veku deti s Prader-Williho syndrómom majú problémy s učením, písaním, počítaním (kognitívnymi funkciami), krátkodobou pamäťou, s deduktívnym uvažovaním. Pomáha vizuálne učenie – obrázky, video, pomoc rúk. Postihnutí potrebujú rovnaké postupy či už doma alebo v škole, zmeny sú pre ne komplikované. Typické je pre nich obscesívne myslenie – opakovanie myšlienok, ktoré bráni ďalším aktivitám alebo postupom učenia sa. Častá je emočná labilita najmä v strese s prestrelenými reakciami – nadmerné šťastie alebo výbuchy zlosti, zúrivosť, agresia, deštrukcia a sebapoškodzovanie (škrabanie, štípanie, …). Majú problémy s hygienickými návykmi. Deti môžu mať orálne motorické problémy a s tým spojenú  neschopnosť komunikovať, môže byť prítomná porucha schopnosti vykonávať cieľavedomé zložitejšie pohyby (preskakovanie, hádzanie, chytanie lopty, šplh …), poruchy rovnováhy, koordinácie, veľa detí má problém aj s motorikou rúk (problém s kreslením, písaním, …).

Na druhej strane majú postihnutí dobrú dlhodobú pamäť, dobre čítajú a výborne skladajú puzzle. Majú sociálne a priateľské správanie, sú citliví, starostliví a aj napriek zaostávaniu sa snažia učiť sa od druhých detí. Ich inteligencia je zväčša podpriemerná.

Charakteristický je malý vzrast, vývoj puberty a aj sexuálny vývoj je neúplný. Menštruácia u dievčat nastupuje neskoro a je nepravidelná, v niektorých prípadoch vôbec nenastúpi.

V dospelosti pokračuje boj s jedlom a tým aj s obezitou.

Diagnostika

Diagnózu stanovíme na základe dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia a genetických testov. Holmen a spol. vypracovali diagnostické kritériá, ktoré na základe spočítaných bodov diagnostiku uľahčili. Hlavné kritériá sú bodované po 1 bode, vedľajšie po 0,5 bode. Podporné kritériá sa nebodujú. U detí do 3 rokov už 5 bodov diagnostikuje Prader-Williho syndróm, z toho 3 body tvoria hlavné kritériá. Nad 3 roky treba na diagnostiku 8 bodov, z toho 4 z hlavných kritérií.

Hlavné kritériá:

• znížený svalový tonus v novorodeneckom a v dojčenskom období
• neprospievanie a ťažkosti s kŕmením
• prudký nárast hmotnosti medzi 1. a 6. rokom veku
• charakteristické črty tváre (úzka tvár a čelo, malé ústa, nadol stočené kútiky, tenká horná pera, mandľové oči)
• hypogonadizmus (nevyvinuté genitálie: malý penis, nezostúpené semenníky), nedostatočný pubertálny vývoj
• vývojové zaostávanie – mentálna retardácia
• nadmerná chuť k jedlu, posadnutosť jedlom

Vedľajšie kritériá:

• znížený pohyb plodu v gravidite, letargické dojča, slabý krik
• poruchy správania – záchvaty hnevu, agresia, klamanie
• poruchy spánku, spánkové apnoe (krátkodobé zastavenie dýchania počas spánku)
• nízka postava do 15 rokov
• slabá pigmentácia kože, vlasov a očí
• malé ruky a chodidlá
• užšie horné končatiny
• poruchy zraku (krátkozrakosť, …)
• viskózne sliny
• poruchy výslovnosti
• poškodzovanie kože

Podporné kritériá:

• vyšší prach bolesti
• nižší sklon k vracaniu
• porucha termoregulácie, predčasný nástup tvorby niektorých hormónov nadobličiek,
• osteoporóza
• poruchy správneho funkčného tvaru chrbtice
• nadanie pre skladanie puzzle

Genetické testy, tzn. analýza chromozómov s vysokým rozlíšením (napr. FISH metóda, DNA metylácia – 99 % presnosť, DNA polymorfizmus). Dnes k odhaleniu syndrómu prispieva aj prenatálna diagnostika.

Ďalšími potrebnými vyšetreniami sú – neurologické, ortopedické, endokrinologické, psychologické, psychiatrické, diabetologické, urologické, gastroenterologické a ORL.

Terapia

Tak ako väčšina zriedkavých ochorení, aj Prader-Williho syndróm je nevyliečiteľné ochorenie. Avšak včasnou diagnostikou vieme príznaky ochorenia zmierniť, upraviť, potlačiť, a tým aj pacientom život uľahčiť.

V novorodeneckom veku je prvým liečebným krokom – zabezpečiť dostatočnú výživu neprospievajúceho dieťaťa. Často sa dieťaťu podáva strava pomocou zavedenej sondy do žalúdka. Ďalším krokom je liečba svalovej hypotónie podľa odporúčaní neurológa, ktoré zahŕňa rehabilitačné cvičenia.

Rastový hormón (rekombinantný, humánny)

V období zaostávania v raste endokrinológ nastaví pacientovi liečbu rastovým hormónom. Podáva sa každý deň injekčne pod kožu v oblasti stehien – (ako pri cukrovke). Spolu s úpravou výšky spôsobí aj pozitívne zmeny v prospech objemu svalov a odbúrava tukové tkanivo. Ovplyvňuje metabolizmus, fyzickú aktivitu a správanie. Jedným z nežiaducich účinkov je znížená citlivosť na inzulín, čo môže zhoršiť poruchu glukózovej tolerancie, ako aj cukrovku. Rovnako má na svedomí zväčšenie lymfatického tkaniva, v niektorých prípadoch aj mandlí (krčných, nosnej), ktoré zhoršujú dýchanie a prispievajú aj k nočnému apnoe (krátkodobé zastavenie dýchania počas spánku) .

Počas liečby je potrebné sledovať hladiny štítnej žľazy. Často skrytý hypotyreoidizmus (znížená funkcia štítnej žľazy) za príznakmi Prader-Williho syndrómu spôsobí, že deti na liečbu rastovým hormónom reagujú veľmi slabo.
Nedostatočné hladiny pohlavných hormónov rieši endokrinológ a gynekológ substitučnou terapiou.

Skolióza patrí do rúk ortopéda. Okrem rehabilitačných cvičení, pacienti často vyžadujú špeciálne korzety alebo aj chirurgické riešenie.

Poruchy správania tlmia psychotropné látky. Realizujú sa psychologické ako aj psychiatrické sedenia.

Obezita je problémom nielen v rámci extrémnej hmotnosti, a tým aj hybnosti, ale nesie so sebou mnohé vážne komplikácie, ktoré ohrozujú aj samotný život postihnutého. Dôležitá je úprava jedálnička, prísny stravovací režim a pravidelná fyzická aktivita. Dostať problémy s nadváhou pod kontrolu a nedopustiť, aby vznikla závažná obezita, nie je ľahké. Postihnutí majú neutíšiteľný hlad a bránia sa záchvatmi hnevu. Zapojiť sa musí celá rodina, ako aj okolie, v ktorom pacient trávi svoj čas. Prospešné bývajú liečebné alebo kúpeľné pobyty.

Literatúra udáva vhodné užívanie koenzýmu Q 10. Ide o antioxidant, ktorý sa zúčastňuje na správnom fungovaní metabolizmu a produkcii energie. Má aj antioxidačné účinky.

Včasná diagnóza postihnutým pomôže už v základoch. Spoznanie ochorenia je dôležité z hľadiska prevencie rozvinutiu sa komplikácií, ako aj vzniku život ohrozujúcich stavov – nočné apnoe (poruchy dýchania), extrémna obezita, zlyhanie srdca, prípadne cukrovka a pod.

Pacienti s Prader-Williho syndrómom môžu viesť kvalitný život, získať vzdelanie ako aj pracovné miesto. Ich cesta však nie je jednoduchá a vyžaduje prísne pravidlá a pomoc okolia.

V súčasnosti sa realizujú viaceré klinické štúdie, do ktorých  vkladajú nádeje nielen lekári, ale aj pacienti.

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška