Konferencia AOPP

Prvá národná pacientska konferencia AOPP pod záštitou ministra zdravotníctva SR,  JUDr. Ing. Tomáša Druckera

Pre tých z Vás, ktorým sa nepodarilo zúčastniť sa osobne pár viet ku konferencii. Ústrednou témou podujatia bola novela zákona 363/2011 Z. z. a jej dopad na dostupnosť liekov. Rešpekt a poďakovanie patria organizátorom, podarilo sa im postaviť naozaj zaujímavý diskusný panel. Pohľad na novelu prezentovali všetci kľúčoví hráči MZ SR ako aj poisťovne. Zástupca MZ SR zdôraznil otvorený pohľad novely voči inováciám ako aj posunutie prevalencie na hranicu 1:50 000. Až v prípade, že sa choroby budú vyskytovať častejšie, výrobca bude musieť dokázať nákladovú efektivitu. Efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov má priniesť aj zdieľanie nákladov výrobcom resp. držiteľom registrácie. Novela vytvára tiež priestor pre pacientov, ktorí budú môcť vyjadriť svoj pohľad na liečbu, či používanie zdravotníckych pomôcok.

Zástupcovia zdravotných poisťovní prezentovali svoj pohľad na Novelu. Všeobecná zdravotná poisťovňa prezentovala využitie finančných prostriedkov v prospech pacientov. Zdôraznili, že náklady na liečbu niektorých pacientov sú extrémne napr 2 milióny eur. V roku 2017 investovala VŠZP až 30 miliónov eur na výnimky. Poukázali tiež na novú službu Lieky rozumne. Aj pacienti VŠZP môžu mať informácie o liečbe a užívaných liekoch v mobile. Predstavili mobilnú aplikáciu Lieky rozumne, ktorá informuje o užívaných liekoch, ale upozorní aj na interakcie. Rodinní príslušníci tak môžu zdieľať informácie navzájom, rodičia môžu mať informácií o svojich deťoch.

Zdravotná poisťovňa Dôvera zdôraznila, že je lídrom v informatizácii zdravotníckych dát na Slovensku. Jej pacienti už dlhodobo majú možnosť sledovať a kontrolovať svoju liečbu, či liečbu svojich rodinných príslušníkov. Z pohľadu novely je pre platcu dôležité, aby mal jasne definované indikačné kritériá. V prípade vysoko nákladnej liečby poukázali na fakt, že liečba nákladnými liekmi by nemala ohroziť solidárnosť systému. Táto informácia odznela aj v prezentácii najmenšej slovenskej zdravotnej poisťovne Union. Zástupcovia Union majú možnosť zúčastniť sa rokovaní EUnetHTA (Európska spoločnosť pre hodnotenie zdravotníckych technológií) – diskusií o hodnotení zdravotníckych technológií na európskej úrovni.

Okrem novely zákona bol blok prednášok venovaný aj biologickým a biologicky podobným liekom. Práve biologicky podobné lieky, by mali byť cenovo výhodnejšie. Predstavujú tiež jeden z nástrojov ako ušetriť financie. Zodpovedné užívanie liekov rezonovalo celým podujatím. Profesor Glasa opakovane apeloval na pacientov, aby zodpovedne informovali svojho lekára o užívaných liekoch a nesnažili sa ich indikovať bez konzultácie odborníka. Problémom je tiež hromadenie liekov v domácnostiach, či výber liekov, ktoré pacient nechce užívať.  Okrem odborných informácií bolo podujatie plné vzájomných interakcií medzi zástupcami pacientskych organizácií. V tomto duchu bol aj nasledujúci deň plný vzájomnej inšpirácie. Ďakujeme organizátorom aj podporovateľom tohto príjemného podujatia.

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška