Opuchy, bolesti, ale aj duševné ťažkosti. Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Tlačová správa

Bratislava, 14. máj 2021 – Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným ochorením, akým je hereditárny angioedém, zorientovať sa v ochorení, podporiť ich a ukázať, že aj so zriedkavým dedičným ochorením sa dá žiť plnohodnotný život. Hereditárny angioedém je nepredvídateľné ochorenie, ktoré súvisí so špecifickou vrodenou poruchou imunitného systému. Pacienti bojujú s bolestivými opuchmi kože, tváre, pier, ale aj vnútorných orgánov. Opuch hrtana a jazyka so sebou zase nesie riziko zadusenia. Pacienti sa často vyhýbajú sociálnemu kontaktu, majú strach a trpia depresiami. Pacientske združenie pri príležitosti Medzinárodného dňa HAE, ktorý si pripomíname 16. mája, apeluje na verejnosť, aby mala pochopenie s tými, ktorí trpia týmto ochorením. Pacienti sú totiž vplyvom opuchov terčom pozornosti a nepochopenia verejnosti.

Hereditárny angioedém (HAE) je veľmi zriedkavé a potenciálne život ohrozujúce ochorenie, ktoré sa vyskytuje približne u jedného z 50 000 ľudí. Príznaky HAE zahŕňajú epizódy edému – opuchu kože na rôznych častiach tela, ale aj vnútorných orgánov. Ochorenie je nebezpečné, ak opuch postihne dýchacie cesty, hrtan či jazyk. HAE je dedičné. Choroba postihuje rovnako ženy ako mužov, a to vo viacerých generáciách za sebou. Deti pacientov s HAE majú 50 % riziko, že toto ochorenie zdedia po rodičovi.

Napriek tomu, že HAE je aj na Slovensku veľmi zriedkavé ochorenie, pacienti si ho pripomínajú vždy 16. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa HAE. Má viesť ku zvýšeniu povedomia o ochorení. Medzinárodné pacientske organizácie, ktoré si tento deň pripomínajú, hovoria aj o potrebe zaistenia kvalitnej liečby a včasnej a správnej diagnostiky pacientov s týmto ochorením. Práve diagnostika zohráva v prípade HAE dôležitú rolu. „Pacienti sú dlhé roky nediagnostikovaní alebo sú nesprávne diagnostikovaní. Sú napríklad operovaní pre podozrenie na náhlu brušnú príhodu, intubovaní pre opuch hrtana, prípadne podstupujú sériu alergologických vyšetrení zameraných na nájdenie možnej príčiny opuchov. Vo finále to však odďaľuje stanovenie správnej diagnózy a ohrozuje ich život. Na Slovensku máme identifikovaných vyše 100 pacientov s HAE z viac ako 60 rodín,“ vysvetľuje prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. garant hlavného špecializovaného Centra pre hereditárny angioedém so sídlom v Univerzitnej nemocnici v Martine. „Pacienti trpia duševnými ťažkosťami, až u 40 %  z nich sa vyskytuje depresia. Pre strach, ale aj zdravotné ťažkosti sú často vyradení zo sociálneho života a izolujú sa. Tento stav by mohla zmeniť včasná diagnostika a následne adekvátna liečba, ktorá by ich vrátila späť do života,“ dodáva profesor Jeseňák, ktorý sa významne zaslúžil o prístup slovenských pacientov k inovatívnej liečbe.

Občianske združenie HAE Slovakia chce pacientom s hereditárnym angioedémom podať pomocnú ruku, zdieľať pocity a skúsenosti, ale najmä ukázať, že aj s HAE je možné žiť plnohodnotný život. „Hereditárny angioedém výrazne ovplyvňuje kvalitu života pacienta, ale aj jeho rodiny. Pri správnej liečba a s podporou blízkeho okolia však môžu aj pacienti s HAE dobre zvládať prejavy ochorenia a viesť aktívny život,“ vysvetľuje Michaela Bednárová z OZ HAE Slovakia. Cieľom združenia je pomôcť pacientom zorientovať sa v ochorení, vysvetliť čo HAE znamená v bežnom živote, aké sú jeho príznaky a ako predchádzať možným atakom. „Kontakt s inými pacientmi a zdieľanie skúseností s ochorením môžu byť veľmi prospešné a povzbudzujúce. Sme pripravení podporiť vás aj vašich blízkych pri zvládaní ochorenia v bežných situáciách. Získate oporu u ľudí, ktorí vedia, čo znamená život s HAE. Dvere našej pacientskej organizácie sú otvorené pre všetkých pacientov, ktorí trpia týmto vzácnym ochorením,“ dodáva Michaela Bednárová z pacientskej organizácie HAE Slovakia. Bližšie informácie nájdete na www.hae.sk.

________________________________________

Kontakt pre médiá:

Monika Bartošová, Grape PR, monika.bartosova@grapepr.sk

Michaela Bednárová, hae.slovakia@gmail.com www.hae.sk

 

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška