PODPORME NÁVRHY ZVYŠUJÚCE KVALITU ŽIVOTA RODÍN S DEŤMI S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Neexistuje žiadna iná cielená forma finančnej podpory pre rodinu pri narodení dieťatka s ŤZP. Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva a bytového zariadenia (18,39 eur), so zabezpečením prevádzky auta (33,09 eur) a na diétne stravovanie (11,04 až 36,77 eur) vo väčšine prípadov nepokrývajú reálne vynaložené prostriedky. Všetky kompenzácie sú podmieňované maximálnym príjmom rodiny, a pri jeho presiahnutí o ne rodina prichádza, aj napriek tomu, že dieťa na ne má nárok. Náklady spojené s terapiami, rehabilitačnými pobytmi, špeciálnymi stimulačnými pomôckami, ktoré sú potrebné na minimalizáciu dopadu postihnutia na dieťa, výrazne zaťažujú rodinný rozpočet. (Dokument Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP, Článok A. Sociálna oblasť, Bod 4. Finančná situácia rodín)
Je preto potrebné:

  • Iniciovať zmenu v rozlíšení poberania Rodičovského príspevku (od 0 – 6 rokov veku dieťaťa s ŤZP),
  • Iniciovať zmenu v poberaní Opatrovateľského príspevku (6 – 18 rokov veku dieťaťa s ŤZP),
  • Iniciovať zmenu v poberaní Invalidného dôchodku ( od 18 rokov veku osoby s ŤZP).

Ako organizácia, rodič, pacient s ťažkým zdravotným postihnutím, odborník, či priateľ rodín pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím sa môžete stať tiež súčasťou tejto aktivity, stačí vyjadriť súhlas a vyplnit formular

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška