Stretnutie VZ Aliancie ZCH 3.12.2016

V Bratislave dňa 3.12.2016 sa uskutočnilo stretnutie VZ Aliancie ZCH, na ktorom sa zúčastilo 11 zástupcov členov Aliancie ZCH.

Jedným z dôležitých bodov programu bola blížiaca sa kampaň DZCH 2017 a návrhy a komentáre k téme, ktorou bol výskum. Výskum je kľúčom, ktorý prináša nádej pacientom a rodinám so ZCH na celom svete. „Vďaka výskumu sú riešenia neobmedzené“. Toto bol aj slogan kampane v tomto roku a podľa smerovania v tejto oblasti bude v tomto duchu pokračovať aj v budúcom roku.

Na stretnutí sme privítali aj nového člena Aliancie,  Združenie Prader Willi syndróm, ktoré sa k nám pripojilo koncom roka.

Keďže cieľom Aliancie ZCH je pracovať koncepčne a projektovo, diskutovali a komentovali sme projekty, ktoré boli rozbehnuté a ktoré boli ukončené.
Z diskusie vyvstala otázka ako ďalej riešiť činnosť a aktivity, v súvislosti s  administratívnou aj odbornou agendou v rámci organizácie. ( možnosť uzatvorenia dohôd a pracovných zmlúv )

 

 

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška