Zastúpenie SAZCH na Štvrtej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP

Bezpečnosť pacienta sa odvíja od nastavení systému. Dobre nastavený systém minimalizuje pravdepodobnosť jednotlivca k pochybeniam. Väčšina chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je chybou jednotlivcov, ale zlyhaním systému. Štandardné postupy sú jednou z kociek mozaiky, ktorá robí náš zdravotný systém bezpečným. Kiež by čo najviac zriedkavých chorôb malo svoj Štandardný postup diagnostiky, liečby a prevencie. Aj toto bola jedna z tém online konferencie, ktorá sa uskutočnila 20. novembra.

Hlavná garantka SAZCH PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. na nej rozprávala na tému: Bezpečnosť pacienta a štandardné postupy.

Program konferencie nájdete tu: https://aopp.sk/storage/app/media/Konferencie%20-%20besedy%20-%20seminare/4.%20AOPP%20konferencia/Program_4konferencia%20AOPP_doplneny%20final.pdf

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška