MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZRIEDKAVÝCH CHORÔB 2022: PODPORTE TÝCH, KTORÝCH ŽIVOT ZASIAHLA ZRIEDKAVOSŤ

Už 14 rokov si ľudia na celom svete v posledný februárový deň pripomínajú Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Na svete žije viac ako 300 miliónov ľudí, ktorí dennodenne bojujú s jednou zo 6 000 až 8000 zriedkavých chorôb. Len na 5,5 miliónovom Slovensku sa ich odhaduje 300 000. Máme #30miliónovdôvodov, prečo by Európa mala konať Práve v roku 2022 máme historickú príležitosť prehodnotiť a zlepšiť systém zdravotnej starostlivosti pre chronické, progresívne a život ohrozujúce ochorenia s ojedinelým výskytom. Máme možnosť zabezpečiť, aby sa ...

Čítať ďalej >>

PRÍBEH DANIELA: KEĎ SYSTÉM NIE JE PRIPRAVENÝ RIEŠIŤ ZRIEDKAVOSŤ

Stará múdrosť hovorí, že cenu vlastného zdravia spoznáme až vtedy, keď oň prichádzame, respektíve prídeme. Žiaľ, ochorenia sa nevyhýbajú ani deťom a adolescentom. Diagnostika vážneho celoživotného ochorenia, ktoré nemá najlepšiu prognózu u dieťaťa, je ranou pre celú rodinu. Napriek tomu je dôležité o príbehoch týchto rodín nemlčať, ale hovoriť. Jedným z nich je aj Daniel. 16-ročný mladý muž so zriedkavou diagnózou spinálna svalová atrofia (SMA3B). Aký je jeho príbeh? Prvé príznaky, že ...

Čítať ďalej >>

Príbeh o priateľstve: Detská digitálna kniha o živote so zriedkavým ochorením

Poznáte dieťa, ktoré spolužiaci medzi seba neprijímajú? Učíte v škole alebo v materskej škole a v triede máte dieťa s chronickým ochorením? Patríte medzi rodičov a dospelých, ktorí chcú v deťoch podporovať empatiu a zmysel pre inklúziu? Práve Príbeh o priateľstve vám môže pomôcť začať rozhovor s deťmi o tom, ako sa cítia deti so zriedkavým ochorením, aké to je, keď nemôžu robiť všetko zarovno so svojimi rovesníkmi rovesníkmi a spoluž...

Čítať ďalej >>

Memorandum k pripravovanému návrhu novely zákona č. 362/2011 Z. z.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014  zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (ďalej len „nariadenie“) predstavuje významnú zmenu v oblasti regulácie klinického skúšania liekov v rámci Európskej únie a bude sa uplatňovať na každé klinické skúšanie vykonávané v Európskej únii. Cieľom nariadenia je harmonizovať pravidlá pre schvaľovanie a vykonávanie klinického skúšania v Európskej únii a zaistiť hodnovernosť a spoľahlivosť údajov z klinického skúšania pri súč...

Čítať ďalej >>

Česko našlo spôsob, ako umožniť pacientom modernú liečbu!

V Čechách začne od 1. januára 2022 platiť novela zákona č. 48/1997 Sb. o verejnom zdravotnom poistení. Pre pacientov so zriedkavými ochoreniami prináša novinku – jasne definované podmienky pre vstup liekov na zriedkavé ochorenia (tzv. orphanov) do úhradového systému. Po prvýkrát budú môcť byť pacientske organizácie a odborné spoločnosti súčasťou posudzovania žiadostí o úhradu na zaradenie orphan lieku. Ide o najväčšiu novelu za posledných 13 rokov Zmeny pripravila pracovná skupina pre revíziu systému cien a úhrad liečiv (MZ, SÚKL, ČLS JEP, VZP, SZP, AIFP, ČAFF, ...

Čítať ďalej >>

MZ SR podniká kroky k zlepšeniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov

Ministerstvo zdravotníctva kontinuálne vyvíja kroky k zlepšeniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov. Aj tá však musí mať svoje pravidlá. Tie majú byť nanovo zadefinované v zákone 363/2011, ktorý upravuje rozsah a podmienky úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Dostupnosť liečby „Dostupnosť modernej liečby pre pacientov je úloha ministerstva ako regulátora trhu s liekmi. No kľúčová je v tejto oblasti spolupráca,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na stretnutí so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Asociácie zdravotných ...

Čítať ďalej >>

LIEČBA CYSTICKEJ FIBRÓZY TROJKOMBINÁCIOU LIEČIV IVAKAFTOR, TEZAKAFTOR A ELEXAKAFTOR

Európska lieková agentúra schválila v roku 2020 ďalší liek zo skupiny korektorov/modulátorov CFTR pre pacientov s cystickou fibrózou (CF). Liek je indikovaný na liečbu pacientov s mutáciou v proteíne transmembránového regulátora vodivosti u cystickej fibrózy (CFTR) predstavujúceho chloridový kanál. Najčastejšie sa vyskytujúca mutácia je F508del. Liek obsahuje trojkombináciu liečiv ivakaftor, tezakaftor a elexakaftor a je určený pre pacientov starších ako 12 rokov. Užíva sa v kombinácii s ivakaftorom (150 mg). Ak nie je známy genotyp pacienta, ...

Čítať ďalej >>

Štandard starostlivosti pre liečbu cystickej fibrózy

Liečba chorôb nie je len o užívaní liekov. Presne tak je to aj v prípade zriedkavých chorôb, ktoré nielen že sa vyskytujú zriedkavo, ale sú aj chronické. Pacienti s nimi žijú roky. Aj preto má špeciálny význam štandard starostlivosti. Jedným z prvých, ktoré vznikli, je práve ten určený pre liečbu cystickej fibrózy. Veríme, že napomôže multidisciplinárnej spolupráci špecialistov rôznych odborností. Nájdete ho tu: 20_1-Cysticka-fibroza-Pneumologia-a-ftizeologia alebo na odkaze: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-pneumologia-ftizeologia/

Čítať ďalej >>

MODERNÁ LIEČBA PRE SLANÉ DETI NA SLOVENSKU – ĎAKUJEME!

OD ROKU 2012 SA OCHORENIE CYSTICKÁ FIBRÓZA DÁ LIEČIŤ Vďaka objaveniu chybného CFTR génu v roku 1989 ako príčiny cystickej fibrózy sa vedcom podarilo vyvinúť lieky, ktoré dokážu priebeh tohto ochorenia zvrátiť. Korektory, modulátory a potenciátory CFTR proteínu sú dnes štandardom liečby cystickej fibrózy a vo svete sa už úspešne liečia desaťtisíce pacientov. Vďaka tejto liečbe sa na cystickú fibrózu neumiera v mladom veku, či pred dosiahnutím dospelosti. POČAS ROKOV 2020 A 2021 SA SEN STAL SKUTOČNOSŤOU AJ PRE ...

Čítať ďalej >>

Budúcnosť zriedkavých chorôb (výsledky prieskumu Rare Barometer)

Drahí členovia komunity Rare Barometer, Nedávno sme vás pozvali, aby ste sa zúčastnili nášho prieskumu Rare Barometer on the future of rare diseases. Veľká vďaka všetkým z vás, ktorí ste sa zúčastnili tohto prieskumu! Dostali sme takmer 4 000 odpovedí v 23 jazykoch zo 70 krajín z celého sveta, čo znamená, že si môžeme byť istí, že výsledky sú rozsiahle a dôveryhodné. Po mesiacoch analýzy sme radi, že sa s Vami môžeme podeliť o výsledky tohto výskumu. Pre tých z vás, ktorí chcú ...

Čítať ďalej >>

SAZCH je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Naše údaje prijímateľa 2% z daní:

Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Užitočné linky k 2% a všetky tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

 

TLAČIVO NÁJDETE TU

DAROVACIA ZMLUVA

 

Máte záujem nás podporiť ? Stiahnite si darovaciu zmluvu, vyplňte ju a odošlite ku nám na adresu.

 

Sídlo

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Kollárova 11 902 01 Pezinok

Firemné údaje

IČO: 42258073
DIČ: 2023609434

Bankové spojenie

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2985850358/0200
IBAN: SK9702000000002985850358 BIC: SUBASKBX

Stanovy

Členská prihláška